Ние използваме технологията на "бисквитките", за да улесним използването на този сайт.

За реклама 0884409069  

   

Програма на Канал6

Детайли
AddThis Social Bookmark Button

Понеделник

7.00 Добро утро, Сливен
7.01 Новини- централна емисия- повторение от петък 
7.30 Ортодокс- предаване за православие- повторение
8.30 Биберон- предаване за родители- повторение
9.30 Звездно- повторение
10.30 Насаме с….
11.00 Акценти- повторение
12.00 Новини- централна емисия-повторение от петък

12.30 Моделът - филм на Явор Боянов
13.00 Концерт
14.00 Динамична точка
15.00 Биберон- предаване за родители
16.00 Звездно- повторение
17.00 Забравеният Сливен- повторение
18.00 Новини- ранна емисия
18.20 Акценти- публицистично предаване
19.30 БРЦК- филм на Росен Русев
20.00 Стари градски песни
20.30 Новини- централна емисия
21.00 Игрален филм
22.30 Новини- късна емисия
23.00 Акценти- повторение
24.00 Канал 6 - Лека нощ!

Вторник

7.00 Добро утро, Сливен!
7.01 Новини- централна емисия- повторение от понеделник
7.30 Стари градски песни
8.00 Биберон- предаване за родители
9.00 Акценти- повторение
10.00 Звездно- повторение
11.45 Стари градски песни
12.00 Новини- повторение на централната емисия от понеделник
12.30 Фото- импресия на ученици от ПГСА
14.00 Концерт
15.00 Ортодокс- предаване за православие 
16.00 Звездно- повторение
18.00 Новини- ранна емисия
18.20 Здравен час
19.00 Моделът - филм на Явор Боянов
19.30 Концерт
20.30 Новини- централна емисия
21.00 Документалист от Благоевград филмира живота на Кр. Асенов- интервю с Вл. Каперски
21.15 Игрален филм
22.30 Новини-късна емисия
23.00 Акценти- повторение 
24.00 Канал 6 - Лека нощ!

Сряда

7.00 Добро утро, Сливен
7.01 Новини- централна емисия- повторение от вторник
7.30 Ортодокс- предаване за православие- повторение
8.30 Стари градски песни
9.00 Биберон- предаване за семейството- повторение
10.00 Звездно- повторение
11.00 Здравен част- повторение
11.30 Документалист от Благоевград ще филмира живота на Кр.Асенов- повторение
12.00 Новини- повторение на емисията от вторник
12.30 Фолклор
14.00 Концерт
15.00 Биберон- предаване за родители
16.00 Звездно- повторение
17.00 Празник в детската градина -
18.00 Новините на Канал 6- ранна емисия
18.20 Акценти- публицистично предаване
19.30 Фото- импресия на ученици от ПГСА "Г.Козаров"
20.00 Концерт
20.30 Новините на Канал 6- централна емисия
21.00 Игрален филм
22.30 Новинете на Канал 6- късна емисия
23.00 Акценти - повторение
24.00 Канал 6 - Лека нощ!

Четвъртък

7.00 Добро утро, Сливен!
7.01 Новините на Канал 6- повторение от сряда
 7.30 Ортодокс-повторение
8.30 Биберон- повторение
9.30 Звездно- повторение
10.30 Документалист от Благоевград ще филмира живота на Кръстьо Асенов- повторение
11.00 Акценти- повторение
12.00 Новини- повторение на емисията от сряда
12.30 БРЦК- филм на Росен Русев
13.00 Игрален филм
14.30 Стари градски песни
15.00 Концерт
16.00 Звездно- повторение
17.30 Насаме с...повторение 
18.00 Новини- ранна емисия
18.20 Забравеният Сливен
19.30 Разкажи ми приказка- спектакъл на ученици от ПМГ "Д.Чинтулов"
20.30 Новини - централна емисия
21. 00 Игрален филм
22.30 Новини   на Канал 6- късна емисия
23.00 Акценти- повторение
24.00 Канал 6 - Лека нощ!

Петък

7.00 Добро утро, Сливен!
7.01 Новините на Канал 6- повторение от четвъртък
7.30 Ортодокс- предаване за православие- повторение
8.30 Биберон- предаване за родители
9.30 Звездно- повторение
10.30 Забравеният Сливен- повторение 
11.30 Разкажи ми приказка- спектакъл на ученици от ПМГ "Д.Чинтулов"
12.00 Новините на Канал 6- повторение от четвъртък
12.30 Стари градски песни
13.00 Фолклор
14.00 Концерт
15.00 Моделът- филм на Явор Боянов
15.30 Фото- импресия на ученици от ПГАС "Г.Козаров"
16.00 Фолклор
16.30 Звездно- повторение
17.30 Здравен час - повторение 
18.00 Новините на Канал 6- ранна емисия
18.20 Акценти- публицистично предаване
19.30 Концерт
20.30 Новини - централна емисия 
21.00 Игрален филм
22.30 Новини-късна емисия
23.00 Акценти- публицистично предаване
24.00 Канал 6 - Лека нощ!

Събота

7.00 Добро утро, Сливен!
7.01 Ортодокс- предаване за православие
8.00 Биберон- предаване за родители
9.30 Тържества и концерти на децата от целодневните детски градини
11.30 АртЪк- повторение
12.00 Насаме с….
12.30 Концерт
13.30 Игрален филм
15.00 Фото- импресия на ученици от ПГАС "Г.Козаров"
15.30 Автоспринт - повторение
16.00 Седмичен обзор - повторение на всички седмични новини
16.45 Спортът в Сливен-  повторение
17.00 Пролетен концерт на хорове при клубове на пенионера в Сливен
18.00 Акценти- повторение 
19.00 Моделът- филм на Явор Боянов
19.30 Седмичен обзор - повторение на всички седмични новини
21.00 Играчел филм
22.30 Музика
24.00 Канал 6 - Лека нощ!

Неделя

7.00 Добро утро, Сливен!
7.01 Фолклор
8.00 Ортодокс- предаване за православие
9.30 Тържества и концерти на децата от целодневните детски градини
11.00 Концерт
12.00 Насаме с ....- повторение
12.30 Седмичен обзор - повторение на всички седмични новини
14.00 Забравеният Сливен- повторение
15.30 Здравен час- повторение
16.15 Стари градски песни
17.00 Спортът в Сливен- 15-минутен обзор от изтеклата седмица- повторение
17.15 БРЦК- филм на Явор Боянов
18.00 Автоспринт- повторение 
18.30 Разкажи ми приказка- спектакъл на ученици от ПМГ "Д.Чинтулов"
18.45 Концерт
19.30 Седмичен обзор - повторение на всички седмични новини
21.00 Игрален филм
22.30 Звездно- повторение
23.30 Канал 6 - Лека нощ!

Предаванията, маркирани с цвят, задължително се излъчват в посочените дни и часове.

За останалите е възможна промяна.

   

Кризисен щаб  

   
   
© КАНАЛ 6
Днес25
Вчера232
Тази седмица1851
Този месец805
Общо1491328

Powered by CoalaWeb