Ние използваме технологията на "бисквитките", за да улесним използването на този сайт.

За реклама 0884409069  

   
   
   

Приемане документи на кандидат-стипендианти от община Сливен

Детайли
AddThis Social Bookmark Button
До 01.10.2014 година се приемат документи на кандидати за месечна
стипендия и еднократно финансово подпомагане по „Наредбата за
условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на
деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен”.
      Месечна стипендия се отпуска за период не по-дълъг от шест
месеца. Всяка година се отпускат 45 месечни стипендии в областите:
наука и техника – до 15, спорт – до 15, изкуство и култура – до 15.
Стипендия се присъжда на дете или младеж, с поне пет значими изяви на
местно, регионално или национално ниво, класирано до трето място за
последните две години, считано от датата на подаване на кандидатурата.
Дете/младеж е всяко дете/младеж, с постоянен или настоящ адрес в
Община Сливен, обхванато от образователната система в предучилищен,
начален, прогимназиален и гимназиален етап.
      Финансовият стимул се присъжда на дете или младеж, участник
в инициативите, включени в общинската програма за финансово
стимулиране на деца с изявени дарби, класиран до трето място за
последната година, считано от датата на подаване на кандидатурата.
Всяка година се отпускат 30 еднократни финансови стимула в областите:
наука и техника – до 10, спорт – до 10, изкуство и култура – до 10.
Дете/младеж е всяко дете/младеж, с постоянен или настоящ адрес в
Община Сливен, обхванато от образователната система в предучилищен,
начален, прогимназиален и гимназиален етап.
Комисията разглежда подадените кандидатури и излиза с решение за
есенната сесия в срок до десети ноември.

   Документите на кандидатите за стипендии ще се приемат чрез:
-	деловодството на Община Сливен;
-	секретаря на Комисията по стипендиите;

    Формуляр от искането за предоставяне на финансова помощ можете
до получите от:
-	деловодството на Община Сливен;
-	секретаря на Комисията по стипендиите
   За по-подробна справка: Община Сливен стая 305, тел.611 305.
   Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и
финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община
Сливен е публикувана на сайта на Общински съвет - Сливен /
http://obs.sliven.bg/
[1] .

References

 1. ^http://obs.sliven.bg/ (obs.sliven.bg)
Приемане документи на кандидат-стипендианти от община СливенПриемане документи на кандидат-стипендианти от община Сливен

Повече http://radio.slivenbg.net/index.php/sliven/5048-priemane-dokumenti-na-kandidat-stipendianti-ot-obshtina-sliven

   
   
   
© КАНАЛ 6
Днес1633
Вчера1849
Тази седмица4725
Този месец13185
Общо1383646

Powered by CoalaWeb