Ние използваме технологията на "бисквитките", за да улесним използването на този сайт.

Малките земеделски стопани могат да кандидатстват за преработка на селскостопанската си продукция

Детайли
Главна категория: Предавания
Категория: Кратки новини
Публикувана на Вторник, 29 Октомври 2019 14:41
AddThis Social Bookmark Button

трактор 3До 23 декември ще се приемат проекти по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по тематичната подпрограма“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., информират от Държавен фонд земеделие.

По процедурата могат да кандидатстват малки стопанства в областта на животновъдството, плодове и зеленчуци или на етерично-маслени и лекарствени култури. Бюджетът на подмярката е над 3 млн. лв. и е насочен към преработка на селскостопански продукти. Целта е да се повиши жизнеспособността и устойчивото развитие на малките земеделски стопанства.

Инвестициите са за материални и/или нематериални активи за създаване или модернизация на съществуващи мощности за преработка, разширяване на капацитета на местните мрежи за прибиране, приемане, съхранение, климатизиране, сортиране и пакетиране на земеделска продукция.

Проектните предложения се подават по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.