Ние използваме технологията на "бисквитките", за да улесним използването на този сайт.

За реклама 0884409069  

   
   
   

Котел: Първи освобождавания на черни лешояди в България (видео)

Детайли
AddThis Social Bookmark Button

https://youtu.be/xFzJtV0ht2E

Екипът на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/000649 извърши първи освобождавания на черни лешояди в България //www.google.bg/maps/place/42%C2%B055'26.6%22N+26%C2%B028'04.2%22E/@42.9261086,26.389698,14647m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.924047!4d26.467835?hl=bg" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183);">в района на волиерата на Фонд за дивата флора и фауна (ФДФФ) в Защитена зона „Котленска планина“, Котел.

Събитието включи  посрещане, маркиране и настаняване на млади черни лешояди в хака в Защитена зона „Котленска планина“. Екипът на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ е подготвил и наблюдение на освободени маркирани и диви лешояди на площадката за подхранване.

Проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ LIFE14 NAT/BG/649 обединява усилията на пет основни партньора от четири европейски страни – Зелени Балкани – Стара Загора и Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ) от България, Фондацията за опазване на лешоядите (VCF) от Холандия, Junta de Extremadura от Испания и EuroNatur от Германия.

Проектът следва изключителния успех на проект „Завръщане на лешоядите в България“ LIFE08 NAT/BG/278, който доведе до успешното възстановяване на белоглавия лешояд като гнездящ вид в Стара планина, след като видът се считаше за изчезнал за повече от 70 години. Вдъхновени и мотивирани от този успех, екипът разработи проект – продължение, който включва първите практически стъпки за реинтродукцията на черния лешояд, също считан за изчезнал като гнездящ от България от 1992 година.

Проектът предвижда възстановяването на черния лешояд в България, с използването на европейски опит, подобряване на условията за гнездене и хранителната база, подпомагане на местните животновъди, популяризиране на екстензивно животновъдство и увеличаване на едрия копитен дивеч, намаляване на заплахите и подпомагане на националните капацитети за програми за реинтродукция.
Крайната цел на проекта е създадаването на гнездяща популация на черния лешояд в България, чрез която да се възстановят връзките между суб-популациите на вида на Балканите (Гърция) и Крим, и тези в Алпите и на Пиренейския полуостров, което да подпомогне създаването на устойчива Пан-европейска популация на вида.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма Лайф на Европейския съюз, подпрограма LIFE Nature & Biodiversity (подпрограма за околната среда), която целево съфинансира проекти, които допринасят за прилагането на Директивите за птиците и местообитанията и стратегията на Съюза за биологичното разнообразие до 2020 г., както и за развитието, прилагането и управлението на мрежата Натура 2000.

          ЕВРОПЕЙСКИ ЧЕРЕН ЛЕШОЯД

Европейският черен лешояд (Aegypius monachus Linnaeus, 1766) е включен в Приложение 1 на Директивата за птиците, Приложение 2 на Бернската конвенция, Бонската конвенция и CITES и е вписан в  Ornis Committee list of birds като приоритетен вид за LIFE финансиране. В допълнение на това черният лешояд е вписан в категорията „Near-threatened“ в IUCN Red List категория C1 и SPEC 1 (Рядък в Европа), според BirdLife International.

Европейският черен лешояд е най-едрата хищна птица в Западна Палеарктика, която се храни изцяло с трупове на мъртви животни. Популацията на вида на Балканите наброява 20 двойки – всички в Национален парк Дадя в Гърция. Много от птиците преминават границата с България и се присъединяват към хранещи се белоглави лешояди на местата за подхранване в Източни Родопи и Стара планина. Въпреки това, опитът  на експертите сочи, че е малко вероятно видът да се възстанови по естествен път в подходящите за обитаване територии в България.

До момента в рамките на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ са освободени 13 птици в регионите на Сливен (от волиерата в Природен парк „Сините камъни“) и Котел (от волиерата в Защитена зона „Котленска планина“), като миналата година се проведе първото по рода си освобождаване на черни лешояди по метода на хака в България.

   
   
   
© КАНАЛ 6
Днес189
Вчера919
Тази седмица4685
Този месец5358
Общо1375819

Powered by CoalaWeb