Ние използваме технологията на "бисквитките", за да улесним използването на този сайт.

За реклама 0878959517  

   
   
   

НСИ: Дейност на нефинансовите предприятия в област Сливен през 2017 година

Детайли
AddThis Social Bookmark Button

 

ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

1. Общ преглед

По окончателни данни годишен отчет за дейността си през 2017 г. в НСИ са представили 7 008 нефинансови предприятия, извършвали стопанска дейност на територията на област Сливен. Те са реализирани нетни приходи от продажби за 2 891 млн. лв. или с 9.9% повече спрямо 2016 година.. Произведената продукция достига 2 060 млн. лв., като нараства с 10.5% в сравнение с предходната година. В областната икономика преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 92.6% от общия брой, Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 6.3%, средните (от 50 до 249 заети) - 1.0% и големите (с 250 и повече заети) - 0.1%. Нефинансовите предприятия в Сливенска област приключват 2017 г. с положителен финансов резултат от 217 млн. лева. През 2017 г. нефинансовите предприятия, реализирали печалба, са 5173, на загуба са 1019 и с нулев финансов резултат – 866.

2. Селско, горско и рибно стопанство

Годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили 585 предприятия от този сектор, или 8.4% от общия брой на нефинансовите предприятия за област Сливен. Нетните приходи от продажби в аграрния сектор през 2017 г. достигат 239 млн. лв. по текущи цени, или 8.2% от общо отчетените за областта. През 2017 г. в сектор „Селско, горско и рибно стопанство” е произведена продукция в размер на 245 млн. лв., или 11.9% от общата за областта. Броят на заетите лица достига 3 841 и формира относителен дял от 10.6% от общия брой на заетите лица в нефинансовите предприятия за областта.

3. Промишленост

Годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили 774 промишлени предприятия, или 11.0% от общия брой на отчетените за областта. Нетните приходи от продажби в промишлеността през 2017 г. по текущи цени достигат 1 272 млн. лева по текущи цени, или 44.0% от нетните приходи за областта. През 2017 г. в промишлеността e произведена продукция в размер на 1 187 млн. лв., или 57.6% от общата за областта. В промишления сектор през 2017 г. броят на заетите лица достига 13 651 и формира най-голям дял – 37.5% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта.

4. Строителство

Годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили 260 строителни предприятия, или 3.7% от отчетените нефинансови предприятия в област Сливен. Нетните приходи от продажби в сектор „Строителство” достигат 101 млн. лв. по текущи цени. През 2017 г. в сектор „Строителство” e произведена продукция в размер на 104 млн. лв., или 5.1% от общата за областта. Заетите лица са 1 937, с относителен дял от 5.3% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта.

5. Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

Годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили 2 749 търговски предприятия, или 39.2% от общия брой за областта. Нетните приходи от продажби в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” през 2017 г. достигат 926 млн. лв. по текущи цени. През 2017 г. в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” e произведена продукция в размер на 177 млн. лв., или 8.6% от тази за областта. В търговския сектор работят 7 969 лица, или 21.9% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта.

6. Услуги

За област Сливен годишен отчет в НСИ са представили 2 640 предприятия от сектора на услугите, или 37.7% от общия брой. През 2017 г. в този сектор са реализирани нетни приходи от продажби за 354 млн. лв. по текущи цени, или 12.3% от отчетените приходи за областта. През 2017 г. в сектор „Услуги” e произведена продукция в размер на 347 млн. лв., или 16.8% от общата за областта. В сектора на услугите работят 8 994 лица, или 24.7% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта

   
   
   
© КАНАЛ 6
Днес651
Вчера824
Тази седмица4761
Този месец13658
Общо1262810

Powered by CoalaWeb