Ние използваме технологията на "бисквитките", за да улесним използването на този сайт.

БАБХ отговаря на животновъди по повод чумата върху дребните преживни животни

Детайли
Главна категория: Предавания
Категория: Кратки новини
Публикувана на Четвъртък, 09 Август 2018 15:01
AddThis Social Bookmark Button

По отношение на повдигнат въпрос от страна на животновъди за възможността дребни преживни животни от засегнатите от чума региони да се колят във вътрешността на страната, БАБХ напомня, че на този етап това не е възможно.

Ограниченията са наложени с РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/954 НА КОМИСИЯТА от 4 юли 2018 година за установяване на определени защитни мерки с оглед на предотвратяване на разпространението на чумата по дребните преживни животни в България (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:168:FULL&from=BG).

Съгласно това решение животните трябва да се заколят в кланица в зоната (седемте южни общини на Ямболска и Бургаска област) и месото да се реализира в същата зона. Добитото от зоната месо и мляко може да напусне зоната, само ако е преминало подходящата термина обработка, описана в решението.

Действащото решение налага тези ограничения до 28 декември 2018 г. – т.е. преди тази дата овце и кози от тези 7 общини не могат да се колят и да се продават извън тях.

Опитите за реализация на месо и мляко, добити в тази зона във вътрешността на страната може да доведе до увеличаване на зоната с наложени ограничения, както и до удължаване на срока на наложените ограничения.

В тази връзка, БАБХ призовава животновъдите, както и другите граждани на страната, да спазват наложените ограничения.