Ние използваме технологията на "бисквитките", за да улесним използването на този сайт.

За желаещите да се обучават в Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”

Детайли
Главна категория: Предавания
Категория: Кратки новини
Публикувана на Сряда, 08 Август 2018 15:31
AddThis Social Bookmark Button

Агенцията по заетостта стартира проучване сред неактивни и безработни лица за нагласите и предпочитанията им за участие в обучения за професионална квалификация или ключови компетентности в Държавно предприятие /ДП/ Българо-германски център за професионално обучение /БГЦПО/.

Чрез on-line анкетен формуляр ще се извършва текущо проучване за потребностите на безработни лица, неактивни или регистрирани в дирекции "Бюро по труда" за желанието и нагласите им за включване в обучения, провеждани в клоновете на ДП БГЦПО в градовете Пазарджик, Плевен, Стара Загора, Смолян и Царево.

Анкетата ще бъде постоянно отворена, а резултатите от нея периодично ще се обобщават и съпоставят с потребностите на бизнеса от кадри, заявени от работодателите в провежданото от Агенцията по заетостта два пъти в годината проучване сред работодателите.
Целта е формиране и предлагане на обучения, съобразени с предпочитанията на кандидатите за обучение и търсената на трудовия пазар работна сила.

Анкетният формуляр може да се намери и попълни на сайта на Агенцията по заетостта, в рубриката „Анкети”, „За търсещи работа лица” или да се отвори тук.