Ние използваме технологията на "бисквитките", за да улесним използването на този сайт.

За реклама 0878959517  

   
   
   

Дирекция „Бюро по труда“- Сливен 111

Детайли
AddThis Social Bookmark Button

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Свободни работни места

Общ работник

Общ работник, поддържане на сгради

Работник, товаро-разтоварна дейност

Раздавач, доставчик (ръчно)

Разпространител на безплатни вестници и брошури

Уличен продавач, нехранителни стоки

Социален работник

Социален асистент

Чистач/хигиенист

Санитар

Домашна помощница

Готвач

Земекопач

Работник, полагане на пътни настилки

Шофьор, лекотоварен автомобил

Работник, кухня

Помощник готвач

Домакин, склад Барман

Сервитьор Работник, поддържане на сгради

Градинар

Целева група: Безработни и неактивни лица. Минимум 2/3 от включените лица в дейностите по проекта при един работодател трябва да бъдат от следните приоритетни групи: →Дълготрайно безработни лица - с регистрация в бюрото по труда повече от 12 месеца; →Новорегистрирани като безработни лица (икономически неактивни лица), които по информация от Национална агенция по приходите не са работили през предходните 12 месеца.   ВАЖНО: Право на участие в проекта имат лицата, които: → Не участват в никаква форма на заетост: Øне работят по трудово/служебно правоотношение, независимо от вида му; Øне осъществяват стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон, включително като едноличен търговец; Øне са тютюнопроизводител/земеделски производител; Øнямат сключен договор за управление и контрол на търговски дружества; Øнямат доходи от упражняване на занаят или свободна професия; Øнямат доходи от извънтрудови правоотношения в т.ч. да не са изпълнител по договори за изработка/услуга и др., сключени по реда на ЗЗД; →Не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности; За повече информация и насочване към СРМ по проекта - стаи №6 на етаж III и стаи №№ 16, 17, 18, 20 и 21 на етаж IV.

   
   
   
© КАНАЛ 6
Днес792
Вчера808
Тази седмица792
Този месец14716
Общо1169829

Powered by CoalaWeb