Ние използваме технологията на "бисквитките", за да улесним използването на този сайт.

За реклама 0884409069  

   
   
   

РДПБЗН-Сливен : Защита от горски и полски пожари

Детайли
AddThis Social Bookmark Button

Горските и полски пожари нанасят сериозни щети на околната среда.
Те се разпространяват бързо на големи площи в пресечени местности и труднодостъпни за пожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. 
Характерно за горските пожари е, че фронтът на разпространение често променя посоката си. Поради това, за ликвидирането им се изискват значителни сили и средства. 
От началото на годината са възникнали общо 372 броя произшествия на територията на област Сливен от които 9 бр. в горски територии и земеделски земи. 
Пожарната статистика показва, че едва в 2 % от случаите пожарите в горските територии се причиняват от природни явления(мълнии), а в останалите 98 на сто - причина за огнените бедствия е човешката небрежност. 
За да опазим зеленото богатство на страната от пожари, е необходимо да спазваме изискванията за пожарна безопасност в горските територии. 

ЗАПОМНЕТЕ:

Горската постеля от изсъхнали листа и треви е леснозапалима дори от сравнително слаби източници на запалване с краткотрайно действие като например хвърлена кибритена клечка, което допринася за бързото разпространение на горенето. 
Повишена опасност от пожар крие небрежното пушене. 
Хвърлянето на незагасени цигари може да е пагубно за значителна част от горските територии. 
Не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите, с които преминавате покрай или през горски територии. 
Не палете огън в горите, освен на специално обозначени и устроени  места. 
Преди да запалите огън, се уверете, че са осигурени количества вода за загасяване на огъня при поява на вятър и при тръгване. Подгответе подръчни уреди за гасене-тупалки – от гума или от зелени клони, с които да действате в случай на възникване на пожар.
Никога не палете огън при наличие на вятър – той може да разнесе искри и топли частици на големи разстояния. 

ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ:

•  Определете посоката на вятъра и напуснете района, който ще попадне в обсега на пожара. 
• Съобщете за пожара на единния европейски номер за спешни повиквания 112 или в най-близкото населено място или горски дом.
•  Ако сте блокирани от огъня, потърсете естествени препятствия - просеки, пътища, поляни, сечища или други голи места.
Използвайте водата, ако има наблизо река - намокрете дрехите и тялото си или се потопете в нея. 
Покрийте откритите части на тялото си. Пред  устата и носа си поставете намокрена кърпа или плат. Придвижвайте се приведени.
• Ако горящата площ е малка, опитайте се сами да изгасите пожара, като използвате връхна дреха или сноп от набързо начупени клони, с които удряйте пламъците. Ограничете пожара, като съберете сухите клони и листа по пътя на разпространение на горенето. Не сваляйте дрехите си - те поемат част от топлината.
•  При действията си изхождайте от обстоятелството, че пожарът се разпространява по-бързо по посока на вятъра и по нагоре по склоновете - от ниските части към върха.
•  Оказвайте помощ и съдействие на екипите за гасене на пожарите и за евакуиране на хората и животните от района на пожара.
Забележите ли признаци на пожар в горски територии, незабавно подайте съобщение на тел. 112! Вашата съобразителност може да предотврати големи щети и да спести значителни разходи по овладяването на усложнената обстановка.  

ЗАПОМНЕТЕ:
Със започването на жътвената кампания и с повишаването на температурите се увеличава риска от  пожари и запалвания в площите с житни култури, които нанасят значителни загуби за земеделските стопани. 
Изгарянето на растителни остатъци в земеделските земи е забранено- чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи забранява “изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи”.
Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.
В личните стопанства палете огън само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.). 
Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата. 
Никога не оставайте запаления огън без наблюдение!
Не палете огън в  междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности.
 Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.
Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горски територии.
Особена е отговорността за недопускането на пожари на собствениците и ползвателите на земеделски земи, както и на кметовете на населените места.
Не се допуска паркиране и ремонтиране на моторни превозни средства в площите с посеви от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.
Повишена пожарна опасност крие и небрежното пушене. Хвърлянето на незагасени цигари може да доведе до опожаряването на значителни площи с посеви. Не изхвърляйте цигари от автомобилите, с които преминавате покрай или през площите с посеви. 
Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефектът на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци. 

При възникване на пожар незабавно подайте съобщение на единния европейски номер за спешни повиквания 112. 


За повече информация търсете информационния сайт на ГДПБЗН-МВР, София http://www.pojarna.com

   
   
   
© КАНАЛ 6
Днес97
Вчера659
Тази седмица2232
Този месец14931
Общо1332881

Powered by CoalaWeb