Ние използваме технологията на "бисквитките", за да улесним използването на този сайт.

За реклама 0878959517  

   
   
   

Бизнесът изнася 6 млрд. лева годишно

Детайли
AddThis Social Bookmark Button

Изтичането на капитали и недоверието в бизнес климата е сериозен проблем, алармират експерти

Сериоз­ното изтичане на бъл­гар­ски капитали в чуж­бина е един от най-големите проб­леми на страната ни, заяви вчера във Варна проф. д.ик.н. Гарабед Минасян. Фак­тите показват,че през 2016и 2017 г. сред­ногодишно по над три милиарда евро бъл­гар­ски капитали, изработени тук, са заминали зад граница. Минасян уточни, че тази сума е равна на около една трета от инвес­тициите, които годишно са реализирани в дър­жавата. Големият въп­рос е защо биз­несът пред­почита да изнесе капитала навън, а не го инвес­тира тук, допълни финан­совият екс­перт. Според него доход­ността от изнесените капитали в чуж­бина е средно около 1 процент годишно, докато, ако бъдат вложени тук, биз­несът ще има поне 5 процента доход­ност. По думите на Минасян пред­п­риемачите не инвес­тират у нас, защото не са доволни от цялос­т­ното със­тояние на дър­жавата, сигур­ността, пред­видимостта на процесите, качес­т­вото на инс­титуциите.

   
   
   
© КАНАЛ 6
Днес151
Вчера261
Тази седмица151
Този месец5232
Общо1140816

Powered by CoalaWeb