Ние използваме технологията на "бисквитките", за да улесним използването на този сайт.

За реклама 0884409069  

   
   
   

Между ВиК оператора и общините, предстои да се сключи договор

Детайли
AddThis Social Bookmark Button

Днес в Областна администрация Сливен се проведе общо събрание на Асоциацията по ВиК под председателството на областния управител Димитър Сяров. Участие в него взеха представителят на община Твърдица в асоциацията – Атанас Атанасов, кмет на общината и упълномощените представители Иван Манчев – заместник-кмет на Община Сливен, Маргарит Тодоров – заместник-кмет на Община Нова Загора и Детелина Адамова – заместник-кмет на Община Котел. Заседанието взе решение за предоставяне на принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на В и К услуги с действащия В и К оператор – „В и К Сливен" ООД, по реда на чл. 198п, ал.1, предложение първо от Закона за водите. Бе приет годишен отчет за дейността на „Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К Сливен" ООД" през 2014 г. , както и бюджет на Асоциацията по ВиК за 2015 г.

До този момент между ВиК оператора и общините, които са членове на Асоциацията по ВиК, не е сключван договор. След даденото принципно съгласие, договорът предстои да бъде обсъден на следващо заседание на асоциацията. Той предвижда регламентиране на задълженията на ВиК оператора по стопанисване на ВиК системите и съоръженията, предоставяне на услуги с необходимото качество на потребителите и извършване на инвестиции. Важна негова част ще бъде разписване на механизми за контролиране дейността на ВиК оператора от страна на Асоциацията по ВиК. Общо планираните приходи в приетия бюджета на Асоциацията по ВиК за 2015 г. са 34 259 лв. Сумата от вноските на държавата е 11 974 лв. , а сумата от вноските на общините - 22 285 лв.

Между ВиК оператора и общините, предстои да се сключи договор
   
   
   
© КАНАЛ 6
Днес705
Вчера503
Тази седмица705
Този месец24431
Общо1424957

Powered by CoalaWeb