Ние използваме технологията на "бисквитките", за да улесним използването на този сайт.

За реклама 0884409069  

   
   
   

Целите на стратегията Европа 2020 не могат да бъдат постигнати без да се счупи „стъкления таван”

Детайли
AddThis Social Bookmark Button

Директивата относно участието на жените в управителните съвети на дружествата беше в центъра на дебат на Европейския парламент с представители на Европейската комисия и Съвета. Ръководителят на българската делегация в Групата на ЕНП и зам.-председател на Групата на ЕНП Мария Габриел е докладчик по директивата, приета на първо четене в Европейския парламент през ноември 2013 г., но блокирана след това заради липсата на споразумение между държавите-членки.

В изказването си по време на дебата, Мария Габриел подчерта парадокса, че проекто-директивата беше предложена от Европейската комисия и въпреки силата на доказателствата за нейното значение, Съветът не постигна споразумение и законодателният процес спря.

Тя призова държавите-членки да осъзнаят неотложността от споразумение, припомняйки няколко основни довода в подкрепа на текста, предложен от Европейския парламент. „Жените съставляват 60% от завършилите висше образование в ЕС, но след това на пазара на труда те са принудени да приемат работа, която не отразява придобитите знания и умения. Целите на стратегията Европа 2020 не могат да бъдат постигнати, без да се счупи невидимия стъклен таван, който не позволява на жените да заемат ръководни постове”, наблегна Мария Габриел.

На второ място тя подчерта прагматизма в текста на Европейския парламент за междуинституционални преговори. Той се фокусира върху процедурите за набиране на ръководен персонал, а не върху самите квоти, които от своя страна са средство за прилагането на прозрачни и недискриминационни процедури за подбор на персонал.

На следващ ред докладчикът отбеляза положителните ефекти, които могат да се очакват от тази директива за намаляване на вертикалната сегментация на пазара на труда.


„Всички сме съгласни за необходимостта от равенство на половете. Време е обаче думите и намеренията да се превърнат в конкретни действия. На европейско ниво няма голямо поле за действие. Сега държавите-членки трябва да поемат своята отговорност. Когато има възможности за по-добър напредък за постигане на равенство на половете, би било политически безотговорно да не се възползваме от тях в името на жените европейски граждани.”, заключи Мария Габриел.

Сн. Радио Сливен Нет

Целите на стратегията Европа 2020 не могат да бъдат постигнати без да се счупи „стъкления таван”
   
   
   
© КАНАЛ 6
Днес494
Вчера503
Тази седмица494
Този месец24220
Общо1424746

Powered by CoalaWeb